NEW- Cổng sinh viên phiên bản mới
15/06/2020

 
Chào mừng học sinh viên - sinh viên đến với cổng sinh viên phiên bản mới của Trường Cao đẳng Nghề Đà LạtMedia/2_SVCDNDALAT/Images/sv-portal-login-new511181b7-3-e.jpg

Hình 1: Giao diện đăng nhập

Media/2_SVCDNDALAT/Images/sv-portal-new94d12e78-f-e.jpg

Hình 2: Giao diện chính